Logo

Szanowni Państwo!

Trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o VAT. Ustawa aktualnie oczekuje jedynie na podpis Prezydenta RP i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

 

Sama nowelizacja dostępna jest pod adresem http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/EDD8DA601C7D7BCAC12581E10059DD7D/%24File/2056.pdf.

 

Ustawa przewiduje 7 dniowe vacatio legis.

W konsekwencji przedmiotowej nowelizacji zmieniają się stawki podatku VAT z 8% na 23% na niektóre produkty, wymienione w załączniku nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności wymienione w pozycji 82, 92 i 103. Są to:

1. wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki) z gumy innej niż ebonit.
Między innymi osłonki antykoncepcyjne, cewki, strzykawki i ich zbiorniki, rozpylacze, kroplomierze itp., odciągacze do mleka, smoczki (smoczki do karmienia), torebki na lód, butelki na gorącą wodę, worki tlenowe, gumowe osłonki na palce, specjalne poduszki pneumatyczne dla chorych (np. pierścienie).

2. Cysteiny, cystyny i ich pochodne.
Jednak nie wszystkie wyroby higieniczne lub farmaceutyczne zostaną objęte podstawową stawką VAT (23%). Należy bowiem zauważyć, że niektóre z towarów, które obecnie wymienione są w pozycji 92 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, mogą stanowić wyrób medyczny, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to wyroby objęte są stawką obniżoną w związku z brzmieniem poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (np. strzykawki do podawania leków, strzykawki służące do pobierania krwi, osłonki antykoncepcyjne, poduszki pneumatyczne przeznaczone dla chorych (pierścienie)).

Aktualnie, nie istnieją żadne ogólnodostępne wykazy produktów, dla których zmieni się stawka podatku VAT. W związku z czym firma Infofarm nie ma technicznej możliwości, by zidentyfikować w sposób wiarogodny produkty, dla których stawka VAT ulegnie zmianie.

Nadto – po analizie baz towarów w losowo wybranych aptekach – stwierdziliśmy, że znacząca część produktów, którym prawdopodobnie zmieni się stawka podatku VAT, nie są skojarzone z CBT – karty towarów zakładane były ręcznie. Takie produkty zwykle nie mają żadnych atrybutów poza nazwą.

Na dokładkę, nie znamy jeszcze daty opublikowania Ustawy w Dzienniku Ustaw. By przepisy weszły w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku, Ustawa musi być opublikowana najpóźniej w pierwszy dzień Świąt (25 grudnia), co chyba w praktyce oznacza, że najpóźniej dzisiaj (22 grudnia).

Szanowni Państwo!

Firma Infofarm dołoży wszelkich starań by pozyskać niezbędne informacje i ułatwić dostosowanie do nowo wprowadzonych przepisów.
Szukamy również sposobu na to, by mogli Państwo bezpiecznie wejść w Nowy Rok, bez narażania się na sankcje z tytułu zastosowania nieprawidłowych stawek podatku VAT.
Najprawdopodobniej, jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie w okresie między Świętami, a Nowym Rokiem, będziemy rekomendować wstrzymanie się ze sprzedażą niektórych produktów, do czasu pełnego wyjaśnienia sytuacji, do czego przygotujemy stosowną funkcjonalność (blokada).

Prosimy o śledzenie naszych komunikatów w przedmiotowej kwestii.
Będziemy informować na bieżąco o sytuacji!

Z poważaniem
Bogdan Sypień
wspólnik

Zaufali Nam między innymi:

Połączenie z serwisem

W celu udostępnienia komputera serwisowi Infofarm kliknij na ikonkę:

Kliknij i połącz się z serwisem Infofarm (Windows 8, 10)
Komputery z systemem WIndows 7, 8, 10