Logo


 

 

Infofarm dla Działu Farmacji to kompleksowe rozwiązanie dla zakładów opiekuńczo - leczniczych, klinik i innych podmiotów z opieką całodobową, prowadzących dział farmacji lub aptekę szpitalną, zobowiązanych prawem do raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Produktami Leczniczymi oraz do weryfikowania autentyczności leków.

 

ZSMOPL

Funkcjonalność w tym zakresie zapewnia realizację wymagań określonych ustawą Prawo farmaceutyczne, w zakresie obowiązku raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Podstawowe funkcje, to:

 • raportowanie bilansu otwarcia,
 • dobowe raportowanie obrotów i stanów magazynowych produktów leczniczych,
 • dostęp do aktualnego rejestru produktów leczniczych, ułatwiający wskazanie produktów objętych raportowaniem.
 

Weryfikacja autentyczności leków

Dnia 9 lutego 2019 roku, na mocy dyrektywy Unii Europejskiej weszły w życie przepisy w zakresie dyrektywy antyfałszywkowej. Nowe przepisy nakładają na producentów leków i importerów równoległych obowiązek identyfikowania i oznaczania kodem 2D każdego opakowania produktu oraz stasowania zabezpieczeń ATD (anti-tempering devices). Ponadto dyrektywa nakłada na wszystkie szczeble obrotu produktami leczniczymi dla ludzi obowiązek serializowania takich opakowań, co w podmiocie prowadzącym dział farmacji oznacza obowiązek wykonania dwóch operacji:
➢ Sprawdzenie autentyczności produktu,
➢ Zaraportowanie wykonanej operacji rozchodowej na produkcie serializowanym, w szczególności operacji wydania na oddział/gabinet/pacjentowi czy utylizacji.

Program Infofarm dla Działu Farmacji oferuje pełną funkcjonalność w tym zakresie.

 

Podstawowe obszary funkcjonalności

 • Ekspedycja leków,
 • Przyjmowanie dostaw,
 • Prowadzenie magazynu,
 • Rozliczenia z dostawcami.

Pełna obsługa magazynu

Program wspiera wszystkie zadana związane z gospodarką magazynową, w szczególności:
 • Obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych: PZ, PW, WZ, RW, MM.
 • W pełni obsługuje remanent - tradycyjny i za pomocą kolektorów danych lub czytnika kodów kreskowych.
 • Prowadzi ewidencję ilościowo -wartościową.
 • Posiada moduł obsługi zamówień.
 
  Elektroniczne dostawy
 • Program obsługuje standardy komunikacji elektronicznej stosowane w obrocie przez hurtownie farmaceutyczne
 

Wymagania programu

Drukarka: dowolna laserowa lub atramentowa procująca pod kontrolą MS Windows

Drukarka do metek: (opcjonalnie) - dowolna pracująca w systemie Windows

Minimalna konfiguracja serwera i stacji roboczych:

Serwer:

Komputer klasy 3.0 GHz

4 GB RAM

Windows 7/8/10/11

Klient:

Komputer klasy Pentium

4 GB RAM

Windows 7/8/10/11

 

 

Pobierz demo

 

Zaufali Nam między innymi:

Połączenie z serwisem

W celu udostępnienia komputera serwisowi Infofarm kliknij na ikonkę:

Kliknij i połącz się z serwisem Infofarm (Windows 8, 10)
Komputery z systemem WIndows 7, 8, 10